Πρόλογος Βιβλίου Θεματικές ενότητες για την Γ΄ Λυκείου

Με το βιβλίο αυτό προσπαθήσαμε να καταθέσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Στόχος μας ήταν να βοηθήσουμε τον μαθητή και, κατ' επέκταση, τον καθηγητή να ανταποκριθούν με επιτυχία στη σύνθετη δοκιμασία των Πανελλαδικών εξετάσεων. Αναλυτικότερα:

  • Αναπτύσσονται σε βάθος όλες οι θεματικές ενότητες των σχολικών εγχειριδίων.
  • Πριν από την επεξεργασία κάθε θεματικής ενότητας παρατίθενται επιγραμματικά τα βασικά σημεία της, ώστε οι μαθητές να κατανοούν εύκολα τι είναι σημαντικό.
  • Οι πληροφορίες οργανώνονται σε ενότητες με πλαγιότιτλους, ώστε ο αναγνώστης να βρίσκει γρήγορα ό,τι αναζητεί και να αντιλαμβάνεται άμεσα την αλληλουχία των ιδεών που καταγράφονται.
  • Οι παρεχόμενες πληροφορίες αναλύονται σε προσεκτικά οργανωμένες και κατάλληλα συνδεδεμένες παραγράφους, ώστε ο μαθητής να συνειδητοποιεί τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών.
  • Οι σημαντικότερες έννοιες παρουσιάζονται σε εποπτικούς πίνακες.
  • Το πληροφοριακό υλικό συνοδεύεται από Κριτήρια Αξιολόγησης που περιλαμβάνουν ασκήσεις όλων των ειδών και ανταποκρίνονται σε όλες τις διδακτικές και μαθησιακές ανάγκες.

Βασικό ζητούμενο του εγχειρήματός μας ήταν, αφενός, να παράσχουμε στον μαθητή ένα πλήθος πληροφοριών για τον κόσμο στον οποίο ζει, την εποχή, δηλαδή, της νεωτερικότητας και, αφετέρου, να οικοδομήσουμε ένα "λογισμικό" διαχείρισης των πληροφοριών αυτών, αλλά και όσων άλλων θα δοθούν στον μαθητή ή θα ανακαλύψει ο ίδιος.

Παράλληλα, καθ΄όλη την προσπάθειά μας, είχαμε κατά νου ότι απευθυνόμαστε σε προσωπικότητες "υπό διαμόρφωση". Όλοι, λοιπόν, όσοι συμμετέχουμε σε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για να ανταποκριθούν σε μια ψυχοφθόρα διαδικασία που απομυζά τους χυμούς τους και, γι' αυτό, οφείλουμε να τους παράσχουμε τα κατάλληλα εφόδια. Ο στόχος μας, όμως, δε θα πρέπει να είναι απλώς η επιτυχία στο σχολείο τους και στις εξετάσεις· χρειάζεται να θυμόμαστε ότι, ως δάσκαλοι, επηρεάζουμε καίρια το πνεύμα και την ψυχή τους.

Ο δάσκαλος, λοιπόν, συζήτησε, αντιπαρατέθηκε και συνεργάστηκε με τον συγγραφέα. Κοινή επιδίωξή τους ήταν να συντελέσουν στη διαμόρφωση μαθητών που διαβάζουν εφημερίδες, επιζητούν να καλλιεργηθούν, εκτιμούν το ωραίο, μπορούν να διακρίνουν το ψεύδος, θέλουν να πολεμήσουν τους μηχανισμούς που συνθλίβουν την προσωπικότητά τους, και προσπαθούν να καταστούν αυτόνομοι άνθρωποι και πολίτες.

Ο συγγραφέας, τελικά, επιχείρησε να προσφέρει το πληρέστερο δυνατό υλικό για έναν χρηστικό σκοπό· αλλά ο δάσκαλος προσπάθησε, πάνω απ' όλα, να είναι τίμιος.

Βρείτε μας στον χάρτη

Ανακοινώσεις προς τους μαθητές μας

Ό,τι πρέπει να γνωριζω για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

(Θέματα, Βάσεις, Μηχανογραφικό, Υπολογισμός Μορίων, Πρόγραμμα κλπ.)

exams

Τα νέα μας από το Facebook

Στοιχεία επικοινωνίας

 eidenai small
 
 
 info (@) eidenai.gr
Φόρμα επικοινωνίας
 2130699555
 2130699777
Βασιλίσσης Σοφίας 52 Μαρούσι
 
 

Μείνετε σε επαφή μαζί μας